ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
TMHMA ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Φ.Π.Ψ.)

 

Σύμφωνα με την δημοσίευση στο ΦΕΚ 2030/τ. Β' (25/07/2014), το Υπουργείο Παιδείας ενέκρινε το Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας το οποίο παρέχεται με τη συνεργασία των Τμημάτων:

α) Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας,

β) Φιλολογίας και

γ) Ιστορίας & Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.),

καθώς το πρόγραμμα σπουδών του Προγράμματος πληροί τις προϋποθέσεις για την απονομή πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. α΄ του Ν.3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 περ. α΄ του Ν. 4186/2013.

Το εν λόγω πρόγραμμα αφορά σε όλους όσοι είναι ήδη πτυχιούχοι πανεπιστημιακών Τμημάτων που οδηγούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στο πλαίσιο των προπτυχιακών τους σπουδών δεν έχουν παρακολουθήσει επαρκή αριθμό μαθημάτων παιδαγωγικής και διδακτικής.

Για τη λειτουργία του προγράμματος (που ξεκίνησε το ακαδ. έτος 2014-2015), όσον αφορά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος δείτε την ανακοίνωση-πρόσκληση.


ΠΡΟΣΟΧΗ - ΕΚΤΑΚΤΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ

Η Γραμματεία του Π.Π.Δ.Ε., λόγω εργασιών στον έως σήμερα χώρο που βρισκόταν, μεταφέρεται στο χώρο 547 και συστεγάζεται στη γραμματεία του μεταπτυχιακού ΜΠΣ Ε.Π.Δ.Ε. (1η πόρτα αριστερά εισερχόμενοι στο χώρο 547).

Πρόσβαση στο κτίριο Φιλοσοφικής με συγκοινωνία ΕΔΩ.