ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - ΔΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΛΙΔΑ.

=====================

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

UPDATE: Με τις αλλαγές που έγιναν πρόσφατα (Άρθρο 99 Ν.4957/2022) το κάτωθι πρόγραμμα πλέον δεν μπορεί να ξεκινήσει, με τον τρόπο που λειτουργούσε, καθώς πρέπει να ορισθεί νέο πλαίσιο υλοποίησης.

Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου του Ε.Κ.Π.Α., εγκρίθηκε το Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (Π.Π.Δ.Ε.) το οποίο παρέχεται με τη συνεργασία των Τμημάτων:

α) Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας,

β) Φιλολογίας και

γ) Ιστορίας & Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.),

καθώς το πρόγραμμα σπουδών του Προγράμματος πληροί τις προϋποθέσεις για την απονομή πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. α΄ του Ν.3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με:

- το άρθρο 36 παρ. 22 περ. α΄ του Ν. 4186/2013,

- το άρθρο 111 του Ν. 4547/2018,

- το άρθρο 20 του Ν. 4559/2018.

Το εν λόγω πρόγραμμα, με βάση την έγκριση που έλαβε το 2019 και την ισχύουσα νομοθεσία, αφορά ΜΟΝΟ πτυχιούχους Τμημάτων ΑΕΙ-ΑΤΕΙ, που οδηγούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στο πλαίσιο των προπτυχιακών τους σπουδών δεν έχουν παρακολουθήσει επαρκή αριθμό μαθημάτων παιδαγωγικής και διδακτικής.


ΠΡΟΣΟΧΗ - ΝΕΑ ΕΔΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Η Γραμματεία του Π.Π.Δ.Ε. μεταφέρθηκε στην αίθουσα 535.

Ανακοινώθηκαν ώρες λειτουργίας της ανοικτή για το κοινό της, δείτε ΕΔΩ.